Lahepere Kultuuriselts on asutatud toredate naiste poolt, kes on otsustanud anda panuse oma kodukandi kultuuri arendamisele Keila vallas ja selle lähiümbruses. 21.02.2008 registreeriti MTÜ Lahepere Kultuuriselts.

Seltsi eesmärgiks on:

- kohaliku kultuuri edendamine,

- rahvatantsu ja rahvamuusika viljelemine,

- seltsi liikmete vaba aja kultuuriline sisustamine,

- tervislike eluviiside propageerimine.  

 

Meie seltsi juures tegutsevad aktiivselt hetkel:

- naisrahvatantsurühm Lahepere Lained
- segarahvatantsurühm (alustas 2009.a septembrist)

- lauluansambel Laulvad Liivad

- rahvamuusikaansambel Möllav Meri